h1

Zjawiska patologiczne

 Dysfunkcja rodziny – rodziny przestępcze, uciążliwe społecznie, rozwody i rodziny niepełne, sieroctwo społeczne,
przestępstwa przeciwko rodzinie, przemoc w rodzinie, rodziny alkoholiczne, narkomańskie i dysfunkcyjne, swoboda obyczajów, upośledzenia zdrowotne w wyniku zaniedbań opiekuńczych, obniżone aspiracje życiowe, frustracje i apatia

Alkoholizm – wzrost ludzi nadużywających i uzależnionych od alkoholu
spożycia alkoholu, struktura spożycia – wzrost ilości osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, wzrost populacji dzieci i młodzieży używających alkoholu, zachorowalność i śmiertelność z powodu nadużywania alkoholu – zachorowalność na różnorodne choroby osób współuzależnionych, przestępczość w związku z alkoholem

Narkomania – wzrost oferty narkotykowej, zwiększenie się ilości osób z problemem narkotykowym, wzrost populacji dzieci i młodzieży używającej narkotyków, przestępczość związana z narkotykami, zachorowalność i śmiertelność z powodu nadużywania narkotyków, przemyt narkotyków, zmiany obyczajów związanych z narkomanią, w tym narkomania na wsi i w małych miastach.

Zaburzenia w stosunkach międzyludzkich – nieżyczliwość, nietolerancja, obojętność, egoizm, brak poszanowania dla porządku publicznego, kradzieże, wandalizm, nieprzestrzeganie przepisów prawa i obyczajów, osamotnienie,
urzeczowienie stosunków międzyludzkich .

Przestępczość – nasilenie przestępczości według rodzajów popełnianych przestępstw, w tym przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, przestępczość dorosłych, w tym nieletnich, skala recydywy.

Skomentuj

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

%d bloggers like this: